امواج rf برای صورت

امواج rf برای صورت

جوان سازی و کشیدن پوست صورت با rf فرکشنال یکی از روش های درمانی جدید است که در ان از امواج رادیو فرکونسی برای جوان سازی پوست صورت در لایه ی اپیدرم و لایه میانی درم استفاده میشود . همانطور که از اسم ان پیداست در این روش از امواج نوری استفاده نمیشود . بلکه از امواج rf فرکشنال که توسط دستگاه دو قطبی رادیو فرکونسی غیر تهاجمی تولید میشود استفاده میشود ...