رژیم غذایی بر اساس گروه خونی

رژیم غذایی بر اساس  گروه خونی

غذاهایی که میخورید به شکل شیمیایی با خونتان واکنش نشان میدهد اگر رژیم غذایی مورد نیلز برای نوع خون خود را دنبال کنید بدن شما غذای بیشتری هضم خواهد کرد وزن کمتر و انرژی بیشتر خواهید داشت و در پیشگیری از بیماری کمک میکنداین پست از نظر شما چطوری بوده؟

روی ستاره ها برای امتیازدهی کلیک کنید

(میانگین امتیاز از رای)


09120438945