تزریق ژل

تزریق ژل

تزریق ژل برای پر کردن خط خنده 

هیچ محدودیت سنی و عوارضی ندارد

توسط پزشک متخصص با بهترین ژل روز دنیا smile