من لاغرم 50 کیلو هستم ولی به صورت ژنتیکی خارج ران دارم چه کار کنم؟

من لاغرم 50 کیلو هستم ولی به صورت ژنتیکی خارج ران دارم چه کار کنم؟

کاهش وزن

من لاغرم 50 کیلو هستم ولی به صورت ژنتیکی خارج ران دارم چه کار کنم؟پاسخ مشاوره

پیشنهاد ما به شما برای حل این مشکل استفاده از دستگاه لاغری موضعی به خصوص دستگاه لیم فستیم هست. 

021-88361343
09120438945
exir_shahrak_gharb