آیا واکسن گارداسیل از سرطان پیشگیری میکنه؟

آیا واکسن گارداسیل از سرطان پیشگیری میکنه؟

مشاوره رایگان

آیا واکسن گارداسیل از سرطان پیشگیری میکنه؟پاسخ مشاوره

بله، واکسن گارداسیل در پیشگیری از ویروس اچ پی وی و سرطان بسیار موثر است. شما می توانید این واکسن را در کلینیک اکسیر شهرک غرب تزریق کنید.

021-88361343
09120438945
exir_shahrak_gharb