ورزش کردن

چه ورزشهایی برای مقابله با دیابت مناسب است؟پاسخ مشاوره

قدم بزنید
برقصید
شنا کنید
دوچرخه سواری کنید
از پله ها بالا بروید
تمرین های استقامتی انجام دهید
باغبانی کنید
یوگا کار کنید

09120438945