رفع کم پشتی شدن مو

میکرواسکالپ
میکرواسکالپ تکنیکی است که در آن، نواحی خالی با رنگدانه های ارگانیک به شکل فولیکول مو پر می شود. اسکالپ درمانی است که سبب تقویت فولیکول موها نیز می گردد. این کار توسط دستگاه پزشکی در لایه مزودرم پوست انجام می شود و هیچ آسیبی به موها وارد نمی شود بلکه باعث تقویت موها نیز می شود.
اسکالپ کاشت رنگدانه های ارگانیک است که به صورت نقاط ریزی که ظاهر فولیکول مو را دارد فضای خالی بین موها را پر می کند که در نتیجه تاثیر بصری ایجاد می کند و نواحی پر به نظر می آید.09120438945
exir_shahrak_gharb