مشاوره اکسیر

مشاوره اکسیر

در هر یک از مراکز زنجیره ای اکسیر، مراجعین در گام نخست تحت ویزیت و مشاوره توسط پزشک قرار می گیرند. مشاوره در کلیه مراحل به صورت کاملا رایگان انجام می شود و مراجعین از نظرات پزشکان مجرب که دوره های Body shaping را گذرانیده و مسلط به کار با دستگاه ها می باشند، بهره مند می گردند. در این مرحله علاوه بر ارزیابی بیمار از نظر سن، وزن، وضعیت تغذیه و عادات غذایی، تحرک بدنی، بیماری های زمینه ای و ... پزشک براساس وضعیت بیمار بهترین برنامه را جهت دستیابی به اهداف مورد نظر به وی پیشنهاد خواهد کرد.

021-88361343
09120438945
exir_shahrak_gharb