13 مورد از کاربرد بوتاکس که نمی دانستید ؟!!

13 مورد از کاربرد بوتاکس که نمی دانستید ؟!!

13 مورد از کاربرد بوتاکس که نمی دانستید ؟!!

 کاربرد بوتاکس ( توکسین بوتولینیوم )

 

 استفاده مؤثر و دقیق  کاربرد بوتاکس ( توکسین بوتولینیوم )  ، درک جامعی از آناتومی صورت را طلب می کند. درک جامع موقعیت ماهیچه برای شروع تکنیک بوتاکس ( توکسین بوتولینیوم ) حیاتی است . مطالعه مستمر و مرور تحقیق آناتومیک در هر درمان موجب پیشرفت درستی کار پزشک را در درمان بیماران پیچیده خواهد شد. پزشک ها باید از هر فرصتی برای پیشرفت دانش آناتومی استفاده کنند.

ما آناتومی مرتبط را که در عصب برداری شیمیایی و متدهایی برای درک تغییر کاربردی و آناتومیک حائز اهمیت است ، شرح خواهیم داد. اغلب تغییرات آناتومیک در متون آناتومی کلاسیک نادیده گرفته شده است. گاهی ادراکات آناتومیک در سال ها از متنی به متن دیگر منتشر می شوند.
ما در تلاشیم تا تغییرات آناتومیک مختلف و روش هایی را تشریح کنیم که به درک ما از آناتومی از طریق آزمایش فیزیکی بیمار کمک می کنند.


بوتاکس یک سوم بالائی صورت
 بوتاکس یک سوم بالائی صورت 

 

در مورد بوتاکس یک سوم بالائی صورت باید گفت که ، تأثير ابروها در چهره، حالت عاطفی و بیان صورتی حائز اهمیت هستند. ابروها همیشه باید به شکل زیبایی در بالای دیواره کاسه چشم به شکل کمان قرار داشته باشند و لازم است حدود یک سانتیمتر بالاتر از دیواره کاسه چشم که بالاترین نقطه آن مستقیم بالای کناره خارجی است قرار گیرند.

موقعیت ابروی مردان در دیواره بالایی گودی چشم بوده و مسطح تر است. با گذشت سن، قسمت خارجی ابرو پایین می آید که ابروی زنان را مردانه تر می سازد. شکل ابروها می تواند بواسطه تزریق بوتاکس  تحت تأثیر قرار گیرد. تزریق بوتاکس BTX می تواند باعث بالا رفتن عرضی ابرو با بالا رفتن میانی ابرو شود که در بیان چهره ای صورت مؤثر است.


ابروها پایه حمایتی برای پلکها ایجاد کرده و بخشی را نشان می دهند که در آن ماهیچه های گرد و مخطط بهم اتصال می دهند. ماهیچه مخطط، بالا برنده منحصر بفردی از ابروست. چهار ماهیچه منقبض شونده ابرو وجود دارد: پروسروس، ماهیچه چین دهنده، کورگیتور، سوپرسیلی چین دهنده چشم، ماهیچه گرد. که برای فهم دقیق بوتاکس یک سوم بالائی صورت هر کدام از این ماهیچه ها را به تفضیل توضیح خواهیم داد .

این بافت ها با هم آمیخته شده و تفکیک آنها در ضمایم پوستی آنها دشوار است. ماهیچه های درون صفحه مصنوعی شامل ماهیچه چین دهنده چشم و ماهیچه گرد هستند و ماهیچه های عمیق تر شامل سوپر سیلی ماهیچه چین دهنده، پروسروس، و سوپر سیلی چین دهنده هستند. برای درک کامل آناتومی این بخش و فهم دقیق بوتاکس یک سوم بالائی ، فرد باید عمق تغییر این ماهیچه را نیز درک کند. به عنوان مثال، ماهیچه چین دهنده شروع به عمیق سازی متوسط کرده و همان طور که به طور جانبی بسط می یابد، مصنوعی تر می شود و در نهایت دارای ضمایم پوستی می شود.

تزریق ژل و بوتاکس BTX

ماهیچه فرونتالیس + اهمیت آن در بوتاکس

 

ماهیچه فرونتالیس که به طور عمودی قرار گرفته ابرو را بالا می کشد. ماهیچه فرونتالیس وارد پوست سطح ابرو می شود و با بافتهای پروسروس، ماهیچه های چین دهنده کور گیتور و ماهیچه های گرد را به هم متصل می سازد. هیچ ضمیمه استخوانی برای ماهیچه فرونتالیس وجود ندارد.
متون کلاسیک آناتومی معمولا فرونتالیس را به عنوان ماهیچه ای با دو شکم جداگانه و مجزا ترسیم می کنند. در جراحی بالا کشیدن ابرو ( لیفت ابرو )، بیشتر جراحان ارجحیت گسترش منحصر بفرد و جامع ماهیچه را نشان می دهند.


دو الگوی کاربردی ماهیچه مشاهده شده بالینی وجود دارند. معمول ترین الگو نشان دهنده خطوط پیشانی پیوسته است. بحث در مورد این بیماران نشان دهنده اتصال پیوسته ماهیچه فرونتالیس بدون جداسازی است. الگوی دوم به طور معمول در متون آناتومی مشاهده شده و از لحاظ پزشکی معمولیت کمتری دارد، که دو اتصال جامع ماهیچه فرونتالیس با تفکیک مرکزی را نشان می دهد. در بیماران با دو شکم ماهیچه مجزا ، دو کمان مجزا در بالای هر ابرو ذکر می شوند .گهگاه پیشانی مرکزی آرام است در حالی که اطراف پیشانی ماهیچه چین دهنده است .

ماهیچه چین دهنده سوپر سیلی + اهمیت آن در بوتاکس 

 

انقباض ماهیچه سوپر سیلی چین دهنده  ابرو را به درون کشیده و تا حدی ابرو را منقبض کرده و آن را به زیر و داخل حرکت می دهد. انقباض مکرر، چروکهایی عمودی در برجستگی پیشانی بین دو ابرو ایجاد می کند. ماهیچه سوپر سیلی چین دهنده از وسط عمیق و در خارج سطحی تر است و منشاء آن لبه سوپر اربیتال استخوان فرونتال است. این اصل مبنایی گسترده دارد و کالبد شکافی جسد منشاءماهیچه سوپر سیلی چین دهنده را نشان می دهد که به سه یا چهار ماهیچه لاغر، مستطیل و چهارگوش مانند تقسیم می شود. گروه ماهیچه به طور مساوی حرکت می کنند و در مسیری جانبی و بالایی پیش می روند.

تعبيه ماهیچه سوپر سیلی چین دهنده به تدریج اتفاق می افتند و با ماهیچه فرونتالیس اتصال پیدا کرده و وارد پوست بخش میانی ابرو می شود. مطالعه تحلیل ۵۰ کالبد شکافی نیمه ابروی جسد دو الگوی ماهیچهای مجزا را نشان داد. اولین الگو، ماهیچه هرمی کوتاه و باریکی را نشان می دهد که در انتهای میانی لبه کاسه چشم قرار دارد. الگوی دوم ماهیچه راست و باریک طولانی است که در طول دیواره کاسه چشم یا بالای موقعیت میانه ابرو قرار دارد.

این الگوهای متفاوت به آسانی از لحاظ بالینی قابل مشاهده هستند. در حالی که بیماران مجموعه چین دهنده را منقبض می کنند، فرورفتگی در ضمیمه پوست قابل مشاهده است. تزریق ژل و بوتاکس باید در مسیر آناتومی ماهیچه باشد. برای چروکهای عمود بین دو ابرو، تزریق ژل و بوتاکس  باید در ضخیم ترین قسمت ماهیچه سوپر سیلی چین دهنده همجوار قسمت میانی ابرو و حتی بالای صفحه افقی عبور از ابرو باشد. اگر ماهیچه چین دهنده جانبی از بین برود، برخی از چروکهای میانی تا جانبی همچنان با انقباض این ناحیه قابل مشاهده هستند. این امر ممکن است با درمان اضافی تزریق سطحی در وجه جانبی ماهیچه اصلاح شود.

درمان خط خنده با بوتاکس
ماهیچه پرو سروس + اهمیت آن در بوتاکس

 

ماهیچه پرو سروس، ماهیچه منقبض شونده باریک و لاغری از ابرو است ( لیفت ابرو ) ، که وجه میانی پایین ابروها را ترسیم می کند و در روی پل بینی، چین و  چروک های عرضی را ایجاد می کند. ریشه ماهیچه پروسروس ، پر بوستنوم استخوان بینی است که ضمیمه به غشاء میانی پوست پیشانی و وجه میان پیشانی و ابرو است. برای چین و چروک های افقی بالای پل بینی (رفع چین و چروک های صورت )، برای تزریق ژل و بوتاکس  در ماهیچه پرو سروس باید در خط میانی ،  تا حدی نزدیک به ریشه بینی انجام شود.


ماهیچه سوپر سیلی پائین آورنده + اهمیت آن در بوتاکس


ماهیچه سوپر سیلی پائین آورنده (DSM) ، ماهیچه پائین آورنده ابرو است که از سهم بینی استخوان جلوئی، تقریبا یک سانتیمتر بالاتر از رباط كانتال میانی ریشه گرفته و وارد غشای میان پوستی زیر سر میانی ابرو می شود. مجادله بر سر وجود این ماهیچه است. برخی پیشنهاد کرده اند که DSM بخشی از ماهیچه چین دهنده است در حالی که سایرین بر این باورند این ماهیچه بخشی از ماهیچه دیواره کاسه چشم است یا احتمالا ماهیتی مجزا دارد. ممکن است ماهیچه سوپر سیلی پائین آورنده (DSM)  در جراحی مشاهده شود، یعنی زمانی که وجه پیچیده بین پیشانی و ابرو به پلک بالایی نزدیک می شود.

دکتر کوک و همکارانش این ماهیچه مجزا را در چندین نمونه جسد نیز جدا کردند. دو الگو مشاهده شد: آن نمونه هایی که با دو سر مجزا آغاز شده بودند، و آن دسته ای که با یک سر مجزا آغاز شده بودند. در نمونه های با دو سر مجزا، رگهای باریکی بین دو سر عبور می کردند. در موارد با یک سر، رگهای باریک درون ماهیچه بودند. سر اریب CSM بالا و میان DSM است. دانش این ماهیچه منقبض شونده این امکان را می دهد که به طور مؤثر آن را با تزریق ژل و بوتاکس   غیرفعال سازد. تزریق ژل و بوتاکس  در این ناحیه  باید زیرپوستی انجام شده یا تا حدی عمیق تر در یک خط عمودی، ۱۵ - ۱۰ میلیمتر بالاتر از تاندون كانتال صورت گیرد.

 تزریق ژل و بوتاکس BTX

ماهیچه گرد چشم  + اهمیت آن در بوتاکس

 

ماهیچه گرد چشم ، ماهیچه ای پهن و اسفنکتری با ضمایم زیرپوستی فراوان است. در واقع این ماهیچه به غشای میانی بسیار نازک پوست متصل بوده و جدا کردن آن از پوست پلک زیرین، در جراحی بسیار دشوار است. این ماهیچه پهن، ریشه هایی استخوانی در نزدیک گوشه چشم دارد. تاثیرات انقباض ماهیچه پهن، بسیار به موقعیت حدقه وابسته است. در  تزریق ژل و بوتاکس  برای وجه های خاصی از این ماهیچه برای به دست آوردن تاثیرات مختلف زیبایی  انجام می شود.


اگرچه این ماهیچه پهن در پلک بالایی و پایینی، از لحاظ کالبد شناسی به عنوان صفحه ای واحد به نظر می رسد اما به سه قسمت تقسیم میشود. این ماهیچه پهن به ناحیههای پری تارسال، پری اسپتال و اوربیتال تقسیم می شود. هر یک از این بخش ها در تاندون كانتال میانی یا استخوان اوربیتال میانی ریشه دارد. وجه های پری تارسال و پری اسپتال وارد تاندال كانتال جانبی می شوند. فتوکسینت اوربیتال در اطراف تاندون كانتال جانبی بدون ضمیمه ای پیچ می خورد. وسعت گسترده ای از بافت های عمودی وجود دارد که از حالت افقی به عمودی حرکت کرده و در خط اتصال موقتی اتفاق می افتد.


واحد میانی بالایی ماهیچه گرد چشم به عنوان ماهیچه پائین آورنده میانی ابرو عمل می کند. این قسمت از ماهیچه پهن نسبت به ماهیچه دپرسور سوپر سیلی کوچک و جانبی نسبت به پروسروس سطحی تر است. این مبدأ روی زائده بینی استخوان فرونتال نزدیک گوشه میانی چشم قرار دارد و ضمایم آن روی غشای میانی پوست پلک بالایی و ابرو پخش می شود.  تزریق ژل و بوتاکس ، این ناحیه از ماهیچه ابروی میانی را بالا می کشد و موجب لیفت ابرو خواهد شد .

ماهیچه فوقانی اوربیکولاریس به عنوان عضله نزدیک کننده ابرو عمل کرده و می تواند در چپ چشمی مزمن فعال باشد. اغلب چین و چروک عمودی در میانه ابروی این افراد وجود دارد. درمان این چروک با تزریق ژل و بوتاکس BTX می تواند دشوار باشد.

درمان این خط نیازمند درمان سطحی ماهیچه زیرین اوربیکولاریس ابرو است که خطر افتادگی پلک (درمان افتادگی پلک با طب سوزنی)  (درمان افتادگی پلک با لیزر ) وجود دارد.

ماهیچه کورگیتور خارجی به ماهیچه اورمیکولاریس بین خط میانی مردمک و گوشه جانبی چشم متصل می شود. ماهیچه اوربیکولاریس او کولی در پائین آوردن قسمت خارجی ابرو عمل می کند و درمان آن می توانند قسمت خارجی عضله ابرو را تا حدی بالا ببرد. ماهیچه اوربیکولاریس خارجی مسئول «پاهای کلاغ»است و پاسخی مناسب را نسبت به درمان نشان میدهد. اندازه ماهیچه اور بیکولاریس به طور قابل توجهی در بیماران مختلف متفاوت است. به طور کلی درمان در امتداد پای کلاغ انجام می شود. 


بافت های ماهیچه های ایتفریورا  اوربیکولاریس که از وسط گردتر هستند، ماهیچه بالا برنده گونه اند. در صورتی که از این بخش به صورت تهاجمی برای درمان چین و چروک ها استفاده شود، مسطح شدن بخش گونه ای بدیهی به نظر می رسد. ممکن است این امر موجب عمیق شدن خط تای بین بینی و گونه شود.

درمان چروک دور چشم با بوتاکس
بخش افقی ماهیچه ایتفرپور اوربیکولاریس، مکانیسم حمایتی مهمی برای پلک پایینی دارد. بخش تارسال ماهیچه پهن باید در زمان درمان با تزریق ژل و بوتاکس BTX  با احتیاط درمان شود. این درمان نیازمند آن است که در دوز پایین انجام شده و انتظار می رود که روزنه چشمی و ماهیچه صاف هیپروتروفی باز باشد. ارزیابی دقیق تون پلک چشم باید قبل از درمان انجام شود، زیرا ممکن است در نتیجه ضعیف شدن یک پلک سست، وارونگی پلک چشم اتفاق بیفتد.
در درمان ماهیچه ایتفریور پریسپتال اور بیکولاریس باید احتیاط کافی صورت گیرد. دیواره اوربیتال، از چربی اوربیتال جلوگیری می کند که اغلب باعث ایجاد فتق می شود. ممکن است این شرایط، مادرزادی بوده یا به دلیل تغییرات مرتبط با سن اتفاق بیفتد. ماهیچه پری اسپتال از این دیواره مخصوصا در زمان خندیدن حمایت می کند. در صورتی که ماهیچه سپتال ضعیف شود، پلکهای پایین تر ممکن است متورم به نظر رسیده و احساس خستگی به وجود آورند. برخی از پزشکان عقیده دارند که این تورم به دلیل زیاد شدن مایع لنفی صورت می گیرد. زیرا ماهیچه پهن اسپتال در پمپاژ مایه لنفی نقشی را ایفا می کند.
وجه اوربیتال و میانی ماهیچه پهن ممکن است به دنبال درمان ماهیچه پهن جانبی آشکارتر شود. ممکن است چین و چروک متوسط زاویه ای در زمان خندیدن (درمان خط خنده ) مشاهده شود که می توان آن را با دوز اندکی از تزریق ژل و بوتاکس BTX  درمان کرد.
عصب برداری شیمیایی ماهیچه چشم، با تزریقات زیرپوستی انجام می شود. تزریقات، خون مردگی را محدود کرده و انتشار عميق را کاهش می دهند در حالی که امکان انتشار عرضی کنترل شده را فراهم می سازد.

021-88361343
09120438945
exir_shahrak_gharb